Muốn nhận BHXH 1 lần, người lao động cần làm gì?

by Admin

Để nhận BHXH một lần, người lao động phải chốt sổ BHXH để xác định thời gian tham gia BHXH.

Để nhận BHXH một lần, người lao động phải chốt sổ BHXH để xác định thời gian tham gia BHXH.

Vừa qua, Pháp Luật TP.HCM nhận được một số câu hỏi của bạn đọc liên quan đến thủ tục nhận BHXH một lần. Cụ thể như gộp hai sổ BHXH, thủ tục chốt sổ BHXH…

BHXH TP.HCM có giải đáp xung quanh vấn đề trên.

Doanh nghiệp có trách nhiệm chốt sổ BHXH

. Tôi nghỉ việc từ tháng 2/2022 nhưng đến nay công ty vẫn chưa chốt sổ bảo hiểm xã hội cho tôi và vẫn còn nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội của tôi. Tự chốt sổ BHXH có được nhận BHXH một lần không? (Trần Anh)

+ BHXH TP.HCM trả lời: Theo Điều 21 Luật BHXH, người sử dụng lao động có trách nhiệm phối hợp với cơ quan BHXH trả sổ BHXH cho người lao động (NLĐ), xác nhận vào sổ BHXH. thời điểm đóng bảo hiểm xã hội khi Người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật.

Muốn nhận BHXH 1 lần, người lao động cần làm gì? - 1

Người lao động làm thủ tục BHXH tại cơ quan BHXH. Ảnh: NH

Theo quy định của Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thi hành, đối với đơn vị nợ tiền đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BH TNLĐ-BNN), nếu người lao động đủ điều kiện , Khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc thì đơn vị có trách nhiệm đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Sau khi đơn vị đóng đủ, cơ quan BHXH sẽ xác nhận sổ BHXH để kịp thời giải quyết chế độ BHXH, BHTN cho người lao động.

Trường hợp đơn vị chưa đóng đủ thì xác nhận sổ BHXH tính đến thời điểm đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN.

Như vậy, việc chốt sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động. Ngoài ra, trường hợp doanh nghiệp còn nợ đóng BHXH thì cũng được giải quyết chế độ BHXH một lần cho người lao động.

. Năm 2008 tôi làm việc cho một công ty ở Long An và được cấp sổ BHXH. Năm 2016 tôi vào TP.HCM làm việc tại một công ty khác và được cấp sổ BHXH mới. Hiện tại tôi có hai sổ bảo hiểm xã hội với hai số khác nhau. Xin cho hỏi tôi có thể làm thủ tục gộp hai sổ làm một để hưởng BHXH một lần được không? (Hồng Ân)

+ Theo quy định tại Khoản 4 Điều 46 Quyết định 595/QĐ-BHXH, trường hợp một người có từ hai sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng BHXH vào các thời điểm khác nhau thì cơ quan BHXH thu hồi toàn bộ sổ BHXH và hoàn thiện cơ sở dữ liệu. in thời gian đóng, hưởng BHXH, BHTN của sổ BHXH vào sổ mới.

Do đó, bạn nộp toàn bộ sổ BHXH cho đơn vị tham gia BHXH để làm thủ tục gửi cơ quan BHXH ghép sổ, in thời gian đóng, hưởng chế độ BHXH, BHTN của sổ vào sổ. Một quyển sách mới.

Nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần qua mạng được không?

Hiện nay, một số dịch vụ của ngành BHXH đã được đưa lên Cổng dịch vụ công quốc gia. Người dân có thể đặt lịch làm việc với BHXH qua kênh này, kể cả nộp hồ sơ hưởng BHXH một lần nhưng sau đó vẫn phải nộp sổ giấy mới để làm thủ tục giải quyết.

BHXH TP.HCM

Hồ sơ hưởng BHXH một lần gồm: 01 bản chính sổ BHXH và các tờ rời sổ BHXH, mẫu đơn số 14-HSB, 01 bản chụp CMND/CCCD/Hộ chiếu.

Trường hợp nhận BHXH một lần ngay

. Hết năm 2022 tôi đến tuổi nghỉ hưu nhưng thời gian tham gia BHXH mới được 10 năm. Xin hỏi trường hợp của tôi khi nghỉ việc có cần đợi đến 1 năm để lãnh BHXH một lần không? (giải ngọc trai)

+ Theo quy định tại Điều 60 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì người lao động thuộc một trong 4 trường hợp sau đây khi có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Thứ nhất, đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng không đủ số năm đóng BHXH theo quy định và không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện. Thứ hai, ra nước ngoài định cư. Thứ ba, người đang mắc một trong các bệnh nguy hiểm đến tính mạng theo quy định của Bộ Y tế. Thứ tư, người lao động thuộc một trong các trường hợp phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Như vậy, trường hợp bạn đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ số năm đóng bảo hiểm xã hội (20 năm) và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì sẽ được hưởng ngay trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần mà không cần phải đóng bảo hiểm xã hội. để đợi một lúc. năm.

 

Tin tức liên quan