Trang chủBất động sảnGiàu tiềm năng thành thủ phủ công nghiệp, Bình Định vẫn “khát” hạ tầng xã hội