Trang chủ Doanh nhân Một cổ đông lớn đăng ký bán 80 triệu cổ phiếu GEX