Sơn La sản xuất nông nghiệp hữu cơ – Kỳ 2: Cần những giải pháp đồng bộ

by Admin

Nhiều năm qua, tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các huyện, thành phố hỗ trợ doanh nghiệp, HTX, hộ sản xuất nông nghiệp hữu cơ, bước đầu có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, diện tích hữu cơ còn khá khiêm tốn.

Nhiều năm qua, tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các huyện, thành phố hỗ trợ doanh nghiệp, HTX, hộ sản xuất nông nghiệp hữu cơ, bước đầu có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, diện tích hữu cơ còn khá khiêm tốn.

Để sản xuất nông nghiệp hữu cơ phát triển rộng khắp, bền vững, trở thành thói quen trong cách nghĩ, cách làm của người sản xuất và đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, cần có cơ chế, chính sách cụ thể hơn. sự chung tay, vào cuộc của các cấp, các ngành, hệ thống chính trị, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất.

Vấn đề cần quan tâm

Theo đánh giá của ngành NN-PTNT và các doanh nghiệp, HTX đang trực tiếp triển khai, sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh mới chỉ ở dạng mô hình nhỏ lẻ, chưa có vùng sản xuất lớn. Quy trình sản xuất và chế độ giám sát chặt chẽ trong sản xuất hữu cơ đang làm tăng chi phí, là thách thức trong sản xuất hữu cơ. Đào tạo, kể cả công tác quản lý để hỗ trợ người sản xuất và nông dân còn hạn chế về kiến thức nông nghiệp hữu cơ. Sản phẩm hữu cơ không sử dụng chất kích thích nên hình thức bên ngoài không “bắt mắt”. Các sản phẩm hữu cơ chưa được phổ biến rộng rãi; Không có giấy chứng nhận sản phẩm an toàn nên giá bán không cao hơn, thậm chí chỉ bằng rau an toàn. Hơn nữa, người tiêu dùng không có căn cứ để phân biệt sản phẩm từ nông nghiệp hữu cơ với các sản phẩm thông thường khác…

Sơn La sản xuất nông nghiệp hữu cơ - Kỳ 2: Cần những giải pháp đồng bộ - 1

Người dân bản Củ Cang, xã Chiềng Ly, huyện Thuận Châu được hướng dẫn kỹ thuật canh tác nông nghiệp hữu cơ.

Công ty cổ phần Nông sản sạch Sơn La tại huyện Thuận Châu đã có 4 năm nghiên cứu, trồng thử nghiệm một số loại cây trồng theo mô hình sản xuất hữu cơ với diện tích sản xuất khoảng 60 ha, giải quyết việc làm cho hơn 100 lao động. địa phương; bao tiêu toàn bộ nông sản sau thu hoạch cho nông dân vùng liên kết, từng bước thay đổi nhận thức, tư duy sản xuất theo tiêu chuẩn thực phẩm an toàn, thực phẩm sạch…

Sơn La sản xuất nông nghiệp hữu cơ - Kỳ 2: Cần những giải pháp đồng bộ - 2

Vùng trồng cây ăn quả hữu cơ của Công ty cổ phần Nông sản sạch Sơn La tại huyện Thuận Châu.

Tài nguyên đất nông nghiệp của tỉnh rất phong phú, đa dạng với nhiều loại nông sản chủ lực có lợi thế cạnh tranh nên không thể áp dụng đồng bộ, rập khuôn mà cần nghiên cứu, thử nghiệm. thử nghiệm bón phân hữu cơ phù hợp với từng trường hợp cụ thể. Ông Hà Như Huệ, Giám đốc Sở NN-PTNT, thông tin: “Hiện nay, ngành chưa có đủ cơ sở để đánh giá đầy đủ hiệu quả của mô hình ủ phân hữu cơ tổng hợp, do sử dụng các loại phân bón hữu cơ mới. được triển khai trong thời gian ngắn, bón cho nhiều loại cây trồng khác nhau. Mô hình sản xuất rau hữu cơ tại huyện Mộc Châu, sản xuất chè hữu cơ tại xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu đôi khi vẫn bị thiệt hại do ảnh hưởng của thời tiết, khí hậu. ..”

Tăng cường liên kết, hỗ trợ

Hiện toàn tỉnh có 30 ha được cấp giấy chứng nhận hữu cơ, trong đó có 10 ha bưởi, 10 ha chè và 10 ha rau; 40ha đã được cấp chứng nhận chuyển đổi phù hợp với yêu cầu nông nghiệp hữu cơ của Việt Nam gồm các loại cây xoài, bưởi, thanh long, chanh leo, cam xoàn, mãng cầu. Một số mô hình sản xuất đang được duy trì có hiệu quả như: Mô hình sản xuất rau hữu cơ tại xã Đông Sang, huyện Mộc Châu của HTX rau an toàn tự nhiên; mô hình sản xuất chè hữu cơ tại xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ của Công ty cổ phần Chè Chiềng Di; mô hình trồng bưởi hữu cơ tại xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu của Công ty cổ phần Nông sản sạch Sơn La…

Việc thực hiện mô hình sản xuất hữu cơ đã mang lại cho huyện Yên Châu những kết quả, nổi bật là sản phẩm hoa quả của huyện đủ điều kiện vào hệ thống siêu thị và xuất khẩu sang thị trường Australia. Năm 2022, dự kiến sản lượng quả huyện Yên Châu đạt 90.000 tấn. Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã xây dựng Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 27/01/2022 về xuất khẩu nông sản hàng hóa. an toàn năm 2022 trên địa bàn huyện. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất hữu cơ. Ban chủ nhiệm HTX xây dựng kế hoạch hàng tháng, thời vụ để hướng dẫn xã viên trồng và áp dụng kỹ thuật trồng các loại rau trái vụ, tập trung cao độ từ tháng 4 đến tháng 10 để sản phẩm có mặt trong các siêu thị, nhà hàng.

Sơn La sản xuất nông nghiệp hữu cơ - Kỳ 2: Cần những giải pháp đồng bộ - 3

Tập huấn cho nông dân xã Chiềng Mung, Mai Sơn về kỹ thuật trồng xoài hữu cơ.

Hiện nay, UBND huyện Mộc Châu đang định hướng, hướng dẫn, hỗ trợ phát triển các điểm sản xuất nông nghiệp hữu cơ trong thời gian tới như: Điểm sản xuất tại vùng chè của Công ty cổ phần Vinatea Mộc Châu; Địa điểm sản xuất tại khu vực mận thuộc tiểu khu Pa Khen, Mía đường, thị trấn Nông trường Mộc Châu; Địa điểm sản xuất tại khu vực mận thuộc bản Nà Bó, xã Mường Sang; Địa điểm sản xuất tại vùng rau tại HTX Nông nghiệp Dũng Tiến, bản Tam Ba, xã Phiêng Luông; Điểm sản xuất chè Shan tại xóm Đồi, xã Tân Lập của HTX SXKD chè Tân Lập; điểm sản xuất chè ô long tại tiểu khu 34, xã Tân Lập của Công ty TNHH Mộc Sương; điểm chăn nuôi bò sữa hữu cơ Amifarm tại tiểu khu 34, xã Tân Lập; Điểm sản xuất rau hữu cơ thôn Tự Nhiên, xã Đông Sang (duy trì chứng nhận hữu cơ) của HTX Rau an toàn Tự Nhiên.

Mong muốn của nhà sản xuất

Thực hiện quy hoạch phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020 – 2030 của Chính phủ, tỉnh tiếp tục xây dựng lộ trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ đảm bảo phù hợp với điều kiện sản xuất của từng địa phương, phù hợp với chiến lược. phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp và các lĩnh vực có liên quan, thu hút các thành phần kinh tế tham gia sản xuất, kinh doanh, phụ trợ, dịch vụ cho nông nghiệp hữu cơ. cơ chế, đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Các doanh nghiệp, hợp tác xã mong muốn tỉnh có giải pháp thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, xây dựng và nhân rộng các mô hình nông nghiệp hữu cơ hiệu quả; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về tiềm năng phát triển, chú trọng chất lượng, không chạy theo phong trào; ưu tiên dành các nguồn lực cần thiết, huy động tối đa nguồn lực cho phát triển.

Sơn La sản xuất nông nghiệp hữu cơ - Kỳ 2: Cần những giải pháp đồng bộ - 4

HTX rau an toàn bản Tự Nhiên, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu trồng rau hữu cơ.

Thu hút các thành phần kinh tế như doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, nhóm hộ sản xuất sản phẩm hữu cơ tham gia sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ, cung ứng dịch vụ để nhân rộng nông nghiệp hữu cơ. các mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ gắn với nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp – hướng đi bền vững cho ngành nông nghiệp trong giai đoạn hiện nay và tương lai.

 

Tin tức liên quan