Lãi suất mua nhà ở xã hội lên xuống thế nào?

by Admin

Lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội được duy trì ở mức 4,8%/năm. Tuy nhiên, bước sang năm 2023, mức lãi suất này sẽ tăng lên 5%/năm.

Lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội được duy trì ở mức 4,8%/năm. Tuy nhiên, bước sang năm 2023, mức lãi suất này sẽ tăng lên 5%/năm.

Lãi suất mua nhà ở xã hội lên xuống thế nào? - 1

Hình minh họa

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Quyết định về mức lãi suất ngân hàng thương mại áp dụng năm 2023 đối với dư nợ cho vay hỗ trợ nhà ở theo Thông tư số 11/2013/TT. -NHNN, Thông tư số 32/2014/TT-NHNN và Thông tư số 25/2016/TT-NHNN.

Theo đó, mức lãi suất ngân hàng thương mại áp dụng năm 2023 đối với dư nợ cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN, Thông tư số 32/2014/TT-NHNN ngày và Thông tư số 25/2016 /TT-NHNN là 5,0%/năm.

Quyết định này chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 và thay thế Quyết định số 1956/QĐ-NHNN ngày 03 tháng 12 năm 2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về lãi suất của ngân hàng thương mại. áp dụng năm 2022 đối với dư nợ cho vay mua nhà ở theo Thông tư số 11/2013/TT-NHNN, Thông tư số 32/2014/TT-NHNN và Thông tư số 25/2016/TT-NHNN.

Trước đó, các ngân hàng thương mại bắt đầu cho vay từ năm 2013 với lãi suất cho vay 6%/năm. Đến năm 2019 giảm xuống còn 5%/năm. Và từ năm 2021 đến nay, lãi suất duy trì ở mức 4,8%/năm.

Theo Thông tư 11, đối tượng được vay bao gồm người mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội và thuê mua nhà ở thương mại có diện tích dưới 70 m2, giá bán dưới 15.000.000 đồng/m2. Thông tư số 7 của Bộ Xây dựng.

Doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội, doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại được chuyển đổi công năng sang dự án nhà ở xã hội do Bộ Xây dựng công bố trong từng thời kỳ.

Ngoài ra, theo quy định tại Thông tư 32, đối tượng vay vốn là công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, CNVCLĐ có thu nhập thấp nhưng khó khăn về nhà ở, khi mua nhà. công trình thương mại trong các dự án phát triển nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị trên địa bàn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt với tổng giá trị hợp đồng mua bán (bao gồm cả nhà và đất) không quá 1.050.000.000 đồng.

Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và công nhân đô thị đã có đất ở theo quy hoạch đang có khó khăn về nhà ở chưa được Nhà nước hỗ trợ các hình thức vay vốn xây dựng. mới hoặc cải tạo nhà của bạn.

Hộ gia đình, cá nhân có phương án đầu tư cải tạo hoặc xây dựng mới nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật để cho công nhân, viên chức thuê, cho thuê mua, bán. trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp vừa và nhỏ, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp thuộc các ngành, nghề, thành phần kinh tế.

Người lao động thuộc các thành phần kinh tế ở đô thị; học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng nghề, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề cho công nhân và các đối tượng khác thuộc diện được giải quyết nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật. Nghị định 188 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội, doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại được chuyển đổi công năng thành dự án nhà ở xã hội do Bộ Xây dựng công bố trong từng thời kỳ. cùng với nhau.

 

Tin tức liên quan