Trang chủ Tin tức Quên Qatar đi, đây mới là nước “đại gia”, thầu cả World Cup và Thế vận hội Olympic