Chính thức bỏ sổ hộ khẩu giấy: Giải đáp ngắn gọn những vấn đề liên quan

by Admin

Sau khi sổ hộ khẩu giấy bị “khai tử”, có một số thay đổi mà người dân cần biết khi đi làm thủ tục hành chính cũng như giao dịch liên quan đến loại giấy tờ này.

Sau khi sổ hộ khẩu giấy bị “khai tử”, có một số thay đổi mà người dân cần biết khi đi làm thủ tục hành chính cũng như giao dịch liên quan đến loại giấy tờ này.

Chính thức bỏ sổ hộ khẩu giấy: Giải đáp ngắn gọn những vấn đề liên quan - 1

Từ ngày 01/01/2023, sổ hộ khẩu bằng giấy sẽ không còn giá trị. (Hình minh họa)

Từ ngày 1/1/2023, theo quy định của Luật Cư trú 2020, sổ hộ khẩu bản giấy chính thức không còn được sử dụng, thay vào đó, cơ quan chức năng sẽ quản lý thông tin cư trú của người dân thông qua cơ sở dữ liệu. nước về dân số. Việc bỏ sổ hộ khẩu giấy cũng khiến các thủ tục hành chính, giao dịch liên quan đến loại giấy tờ này có những thay đổi và người dân cần lưu ý những thay đổi cơ bản này.

Làm thế nào để xác minh thông tin cư trú?

Theo Bộ Công an, công dân có yêu cầu xác nhận thông tin cư trú có thể trực tiếp đến cơ quan đăng ký cư trú trong cả nước, không phân biệt nơi cư trú của công dân để yêu cầu cấp xác nhận thông tin cư trú. cư trú tại. Cơ quan đăng ký cư trú là Công an xã – phường – thị trấn.

Ngoài ra, công dân có thể xác nhận nơi cư trú bằng cách gửi yêu cầu xác nhận thông tin nơi cư trú qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công Bộ Công an, Cổng Dịch vụ công quản lý cư trú. Nội dung xác nhận thông tin cư trú bao gồm thời gian, địa điểm, hình thức đăng ký cư trú.

Cách tra cứu nơi cư trú trực tuyến

Theo hướng dẫn của Cổng dịch vụ công quốc gia, để tra cứu trực tuyến các thông tin liên quan đến nơi cư trú và các thông tin cá nhân khác, công dân thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập Cổng dịch vụ công quản lý cư trú tại địa chỉ https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn

Chọn “Đăng nhập” ở góc trên cùng bên phải.

Bước 2: Chọn tài khoản “Cổng dịch vụ công quốc gia” để đăng nhập.

Nếu chưa có tài khoản Cổng dịch vụ công quốc gia, công dân có thể đăng ký ngay theo hướng dẫn.

Bước 3: Sau khi đăng nhập thành công, công dân chọn mục “Thông tin công dân” để tra cứu trực tuyến thông tin cá nhân và thông tin nơi cư trú.

Bỏ sổ hộ khẩu bản giấy, dùng giấy gì thay?

Bộ Công an cho biết, sau khi bổ sung sổ hộ khẩu bản giấy, người dân có thể sử dụng thẻ Căn cước công dân (CCCD) có gắn chip để thay thế khi cần chứng minh nơi cư trú hoặc yêu cầu xác nhận nơi cư trú trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công. toàn quốc hoặc trực tiếp tại công an địa phương.

Thực hiện các thủ tục hành chính và giao dịch như thế nào?

Nhiều người cũng đặt câu hỏi sau khi “khai tử” sổ hộ khẩu bằng giấy, cần phải làm các thủ tục như xin du học cho con; mua nhà; xin việc; giao dịch ngân hàng… như thế nào?

Trả lời câu hỏi này, Bộ Công an cho biết, theo quy định tại Điều 17 Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Bộ Công an. Pháp luật. Sau khi cư trú, sau khi bị thu hồi số hộ khẩu, công dân thực hiện yêu cầu xác nhận thông tin nơi cư trú như nêu trên.

Việc xác nhận thông tin nơi cư trú nêu trên sẽ thay thế sổ hộ khẩu trong giao dịch với các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp không có thẩm quyền truy cập Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đối với các thủ tục hành chính trước đây yêu cầu phải có sổ hộ khẩu thì công dân chỉ cần cung cấp số định danh cá nhân cho cơ quan, tổ chức đó. Từ số định danh cá nhân, các cơ quan, tổ chức sẽ kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để khai thác thông tin cơ bản của công dân trong Cơ sở dữ liệu phục vụ các giao dịch hành chính.

Chính thức bỏ sổ hộ khẩu giấy: Giải đáp ngắn gọn những vấn đề liên quan - 2

Bỏ sổ hộ khẩu giấy, một số thủ tục hành chính, giao dịch liên quan có nhiều thay đổi. Hình minh họa

Làm gì khi có lỗi thông tin cư trú trong cơ sở dữ liệu?

Theo Điều 3 Thông tư 59/2021/TT-BCA của Bộ Công an, việc cập nhật, chỉnh sửa thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phải được phép của Trưởng Công an cấp xã hoặc Trưởng Công an cấp xã. sở cảnh sát. huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã (sau đây viết tắt là Công an cấp xã) phê duyệt.

Khi có yêu cầu thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin công dân vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Công an cấp xã cấp và hướng dẫn công dân kê khai, thu thập Phiếu thu thập thông tin dân cư. , Biểu mẫu cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư; kiểm tra, đối chiếu thông tin do công dân kê khai với các giấy tờ hợp pháp, hộ tịch của người được thu thập.

Nếu thông tin về công dân đầy đủ, chính xác thì Cảnh sát khu vực hoặc Công an cấp xã ký xác nhận và trình Trưởng Công an cấp xã ký, đóng dấu.

Trường hợp thông tin về công dân chưa đầy đủ, chính xác thì yêu cầu công dân kê khai bổ sung, đính chính và xuất trình giấy tờ hợp lệ để làm cơ sở xác thực thông tin.

Trường hợp thông tin của công dân không thống nhất thì Công an cấp xã phối hợp với công dân, cơ quan đăng ký hộ tịch và các cơ quan có liên quan kiểm tra tính pháp lý của thông tin đó. Khi xác định đúng thông tin của công dân, Cảnh sát khu vực hoặc Công an cấp xã ký xác nhận, trình Trưởng Công an cấp xã ký, đóng dấu. trường hợp chưa đủ căn cứ phê duyệt thì thông báo và yêu cầu công dân bổ sung, hoàn chỉnh.

Như vậy, khi phát hiện sai sót về nơi cư trú, thông tin cá nhân trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, công dân cần thông báo ngay cho Công an xã – phường – thị trấn nơi cư trú để xử lý. việc bổ sung, sửa chữa thông tin.

 

Tin tức liên quan