Các doanh nghiệp ”ông lớn” nhà nước lỗ, lãi ra sao?

by Admin

Năm 2022, có nhiều doanh nghiệp nhà nước lãi lớn, nhưng cũng có không ít đơn vị lỗ nặng. Dự báo năm tới còn nhiều khó khăn, thách thức buộc doanh nghiệp nhà nước phải linh hoạt hơn…

Năm 2022, có nhiều doanh nghiệp nhà nước lãi lớn, nhưng cũng có không ít đơn vị lỗ nặng. Dự báo năm tới còn nhiều khó khăn, thách thức buộc doanh nghiệp nhà nước phải linh hoạt hơn…

Ngày 15/12, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Ông Nguyễn Ngọc Cảnh – Phó Chủ tịch Ủy ban – cho biết, tổng doanh thu Công ty mẹ của 19 tập đoàn, tổng công ty ước đạt 1,12 triệu tỷ đồng (bằng 114% kế hoạch và bằng 133% so với năm 2021). . Ngoại trừ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lỗ đột biến do nguyên nhân khách quan (không được phép tăng giá điện), tổng lợi nhuận trước thuế của 18 tập đoàn, tổng công ty ước đạt 39.219 tỷ đồng (bằng 173% kế hoạch). và bằng 117% so với năm 2021).

15/19 tập đoàn, tổng công ty hoàn thành và vượt kế hoạch doanh thu; 17/19 tập đoàn, tổng công ty hoàn thành và vượt kế hoạch về lợi nhuận trước thuế; 16/19 tập đoàn, tổng công ty hoàn thành và vượt kế hoạch nộp ngân sách nhà nước.

Các doanh nghiệp ''ông lớn'' nhà nước lỗ, lãi ra sao? - 1

Quang cảnh hội nghị.

Một số tập đoàn, tổng công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh so với các năm trước. Điển hình là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có tổng doanh thu hợp nhất ước đạt 543.103 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 79.462 tỷ đồng (bằng 319% kế hoạch và bằng 154% so với năm 2021); Nộp NSNN hợp nhất 133.315 tỷ đồng (bằng 206% KH và 118% so với năm 2021).

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam có tổng doanh thu hợp nhất ước đạt 270.000 tỷ đồng. Tổng doanh thu Công ty mẹ ước đạt 210.000 tỷ đồng (bằng 117% kế hoạch và bằng 189% so với năm 2021) và nộp ngân sách ước đạt 11.000 tỷ đồng.

Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam có tổng doanh thu hợp nhất ước đạt 165.886 tỷ đồng (bằng 126% kế hoạch và bằng 120% so với năm 2021); lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 4.500 tỷ đồng (bằng 129% kế hoạch).

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam có tổng doanh thu Công ty mẹ ước đạt 5.015 tỷ đồng (bằng 124% kế hoạch); lợi nhuận trước thuế ước đạt 2.176 tỷ đồng (bằng 417% kế hoạch và bằng 1.162% so với năm 2021); nộp ngân sách nhà nước của Công ty mẹ ước đạt 756 tỷ đồng (bằng 181% kế hoạch và bằng 104% so với năm 2021).

Tuy nhiên, bên cạnh đơn vị lãi lớn vẫn còn một số tập đoàn, tổng công ty thua lỗ nặng. Cụ thể, Tập đoàn Điện lực Việt Nam ước tính thiệt hại 31.000 tỷ đồng do yếu tố khách quan không tăng giá điện. Các tập đoàn, tổng công ty không hoàn thành kế hoạch doanh thu, không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trước thuế và không hoàn thành kế hoạch nộp ngân sách năm 2022 gồm: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tổng công ty Viễn thông Mobifone, Tổng công ty Cà phê Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Theo đánh giá của Ủy ban, năm 2022, trong bối cảnh chịu tác động tiêu cực của dịch COVID-19 và những bất ổn của thế giới, một số doanh nghiệp thuộc Ủy ban sẽ có lợi nhuận giảm mạnh và lỗ lớn. giảm vốn chủ sở hữu.

Định hướng hoạt động năm 2023, Ủy ban yêu cầu các tổng công ty, tập đoàn vận dụng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của từng doanh nghiệp, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất kế hoạch sản xuất. , kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023.

“Các tập đoàn, tổng công ty làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư và giải ngân vốn đầu tư kịp thời để đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư kinh doanh quan trọng, có tính kết nối, lan tỏa, tạo động lực, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. Đặc biệt, các dự án đầu tư vào cơ sở hạ tầng, dự án lớn, quan trọng về nhiều mặt về kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh năng lượng”, ông Cảnh nói.

 

Tin tức liên quan