Trang chủ Đời sống Nhiều ô tô đỗ hàng trăm lần ở đường thu phí tại TP.HCM nhưng không trả tiền