[Infographic] Chi tiết 16 ngân hàng cam kết giảm lãi suất cho vay

by Admin
[Infographic] Chi tiết 16 ngân hàng cam kết giảm lãi suất cho vay - 1

Đã có 16 ngân hàng cam kết giảm lãi với số tiền khoảng 3.500 tỷ đồng, với mức lãi suất giảm từ 0,5 – 3 điểm phần trăm.

Đã có 16 ngân hàng cam kết giảm lãi với số tiền khoảng 3.500 tỷ đồng, với mức lãi suất giảm từ 0,5 – 3 điểm phần trăm.

[Infographic] Chi tiết 16 ngân hàng cam kết giảm lãi suất cho vay - 1

 

Đánh giá post

Tin tức liên quan